• Braće Jerković 123A | Beograd
  • Radno vreme: Radnim danima 9-20h | Subota 9-14h | Nedelja ZATVORENO

100% Profesionalni

Etičnost i odgovornost

Stručno osoblje

Naš tim vrhinskih lekara

Savetovalište

Zadovoljni pacijenti

Holter EKG srca

holter EKG srca

Holter EKG srca je dijagnostička metoda kojom se 24 časa prati rad srca. Veoma je značajan u otkrivanju abnormalnih poremećaja u srčanom ritmu.  Ova dijagnostička metoda daleko je precizniji od klasičnog EKG-a, koji prati srčani ritam u proseku nekih desetak minuta.

Šta je holter EKG srca?

holter EKG srca

Holter EKG srca je uređaj koji omogućava kontiunirano praćenje aktivnosti srca kroz elektrokardiografiju (ECG/EKG). Ova vrsta dijagnostičke metode se obavlja van lekarske ordinacije, putem aparata koji pacijent nosi kući. Na taj način lekaru je omogućeno da posmatra kako funkcioniše srce pacijenta tokom dužeg vremenskog perioda.

Kada se holter EKG srca primenjuje?

Dijagnostička metoda holtera EKG se primenjuje kod osoba koje imaju srčane smetnje poput: osećaja lupanja ili preskakanja srca, vrtoglavica, gubitka svesti, bola u grudima i drugih tegoba koje mogu ukazati na zakrečenost krvnih sudova u srcu kao i poremećaja njegovog ritma.

Holter EKG je metoda koja se primenjuje kod bolesnika koji su imali infarkt srca ili  bolesti srčanog mišića. Takođe je dobar  kako za kontrolu rada pejsemejkera, tako i za procenu efikasnosti terapije kod aritmije.

Lekarska ordinacija Dr Nestorov, često ovu dijagnostičku metodu koristi u proceni radne sposobnosti ljudi koji se bave poslovima koji podrazumevaju zdravo srce, kao što su piloti, astronauti, ronioci i profesionalni sportisti. Rezultati njene primene daju informacije o stanju srčanog mišića, na osnovu kojih se pacijentu pruža najbolja kardiološka nega i lečenje.

Kako funkcioniše holter EKG srca?

holter EKG srca

Holter EKG srca je baterijski uređaj koji meri i evidentira aktivnost srca nekoliko dana u kontinuitetu. Lekar može svog pacijenta uputiti da nosi holter 24 – 48 sati ili čak i duže. Ova metoda se primenjuje ukoliko se sumnja na srčani udar ili teža oboljenja, koja mogu ugroziti život pacijenta.

Značaj ove dijagnostičke metode je u tome što analizira srednju srčanu frekvenca, poremećaji ritma, nivo ST segmenta, pauze u srčanom radu, kao i dužinu trajanja pojedinih intervala u EKG zapisu.

Na osnovu rezultata, doktor uočava postoji li ishemija miokarda, aritmija ili poremećaji srčanog ritma, na osnovu čega se predlaže dalja dijagnostika i terapija.

Lekari specijalisti u lekarskoj ordinaciji Dr Nestorov, na ovaj pouzdan i sasvim neškodljiv način, stiču objektivan uvid u stanje srčanog mišića.

Osnovni cilj holtera EKG jeste da uhvati događaje koji se vrlo često dešavaju bez simptoma i imaju potencijal da dovedu do propuštanja dijagnoze a po nekada čak i fatalnih ishoda.

Hoter EKG srca i njegove prednosti

Klasičnim EKG pregledom, lekar dobija informacije o električnoj aktivnosti srca u trenutku merenje, nekih desetak minuta.  Time su šanse za otkrivanje promena u aktivnosti srca, koje su povremene ili se javaljaju samo u nekim određenim situacijama, minimalne.

Holter EKG srca pruža potpuniju sliku aktivnosti srca, koja je od krucijalne važnosti za dijagnozu kada je bolest srca u pitanju.

Holter EKG srca u lekarskoj ordinaciji Dr Nestorov

holter EKG srca

Srce je najvažniji vitalni organ, i zato je potrebno čuvati ga i redovno kontrolisati. Ukoliko postoje bilo kakve, tegobe i smetnje, holter EKG srca je pouzdana dijagnostička metoda. Na osnovu nje, moći ćete u svega nekoliko sati ili dana snimanja da rešite sve svoje nedoumice i sumnje.

Lekarska ordinacija Dr Nestorov, na čelu sa lekarima specijalistima, će vam na osnovu rezultata snimanja, prepisati adekvatnu terapiju i na taj način sačuvati vaše zdravlje.

 

Hi, How Can We Help You?