Dijagnostika

DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA

Tehnika i hemija u službi precizne dijagnostike

Dijagnostika predstavlja prvu stepenicu ka pravilnom lečenju pacijenata.

Lekarska ordinacija DR NESTOROV u svom strateškom planu ima stalnu težnju ka unapređenju dijagnostičkih procedura kojima raspolaže, i stoga su kapitalna ulaganja usmerena u tom pravcu.

Kardiologija

Dijagnostika kojom trenutno raspolažemo pruža širok dijapazon procedura. Pored standardnih, kao što su EKG ili ultrazvuk, posedujemo i više holter aparata za 24h monitoring (praćenje) EKG-a i arterijskog pritiska –  koji su nezaobilazni deo moderne kardiološke dijagnostike.

Laboratorija

Iako nemamo sopstvenu laboratoriju, sklopili smo ugovore sa više akreditovanih laboratorija, tako da smo u mogućnosti da vršimo sve vrste laboratorijskih analiza. Pažljiv odabir saradnika podrazumeva garanciju kvaliteta rezultata.

Novine u našoj dijagnostici

Ginekologija i eho dijagnostika

Od nedavno u našoj dijagnostičkoj paleti se nalazi i najsavremeniji 4D ultrazvučni aparat General Electric Voluson 730 Expert. Osim generacijski naprednije eho dijagnostike, ovaj aparat je idealan za praćenje trudnoće i prenatalno fotografisanje još nerođenog deteta, u skladu sa modernim trendovima.

Endoskopija

Istodobno je u našu ordinaciju došao i moćni endoskopski video sistem Olympus Evis Exera II, tako da ćemo u najkraćem roku biti u mogućnosti da izvodimo i gastroenterološke dijagnostičke procedure kao što su gastroskopija i kolonoskopija.

Podelite ovaj sadržaj