Holteri

Holter EKG, holter monitoring, EKG holter, dinamička elektrokardiografija - je posebna, neinvazivna dijagnostička metoda za registraciju elektrokardiograma (EKG) i praćenja rada srca u dužem vremenskom periodu (najčešće od 24 do 48 časa a prema potrebi i 5-7 dana) uz pomoć, malog prenosnog aparata (holter EKG) koji sa sobom nosi pacijent u toku dnevno-noćnih aktivnosti. Primenom holter EKG, lekar stiče objektivni uvid u stanje srčanog mišića i njegov rad, u toku dužeg vremenskog perioda, u realnom životu, za vreme obavljanja svakodnevnih aktivnosti pacijenta, što može biti od izuzetne koristi kod utvrđivanje određenih srčanih poremećaja i određivanje daljeg ispitivanja ili lečenja.

Slično prethodnom, holter pritiska (holter TA) beleži pritisak tokom najčešće 24-48h, ili duže.Tokom perioda od 24 sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana na svakih pola sata i tokom noći na svakih sat vremena manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji registruje aparat. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi dnevnik aktivnosti. Nakon 24h aparat se skida i kardiolog čita rezultate. Na osnovu zabeleženih podataka dobijamo uvid u dnevne varijacije pritiska.

1. Beneware holter recorder CardioTrak CT02 

Najviše kineske klase, predstavlja najsavremeniji vrhunski  12-kanalni EKG rikorder, koji zahvaljujući svojim tehničkim karakteristikama i softverskim rešenjima prevazilazi nivo ranije postavljeni zlatni standard američkih proizvođača. U prilog navedenoj tvrdnji govori i činjenica da ovaj aparat spada u obavezni medicinski set kineskih kosmonauta (detaljnije).

2. Beneware holter recorder CardioTrak CT10

Poput prethodnog, osim što beleži EKG zapis u 3-kanalniom modalitetu. Zbog manje odvoda i kablova, predstavlja aparat izbora za pacijente čiji osnovni problem leži u poremećajima ritma, bez poznatih promena u ST segmentima EKG-a - mlađi i sredovečni pacijenti bez simptoma angine pectoris i bolova u naporu.

3. CONTEC PM50 Portable Blood Pressure NIBP/Spo2

Pouzdan holter pritiska i srčane frekvencije, uz mogućnost praćenja saturacije kiseonikom (SpO2). Jednostavnost upotrebe i čitanja rezultata, uz malu težinu i dimenzije,  postavljaju ovaj aparat u najčešće korišćen holter TA u privatnoj praksi.

Podelite ovaj sadržaj