Skrining programi

SISTEMATSKI PREGLEDI - PREVENCIJA OZBILJNIH BOLESTI

Zdravlje se ne podrazumeva, zdravlje se čuva

Sistematski pregledi u raznim formama paketa preventivnih pregleda, tzv. "Skrining programi" su u osnovi  koncipirani tako da  obuhvataju više dijagnostičkih procedura vezanih za određenu oblast koju pacijent želi da proveri, i sadrže obično više laboratorijskih pretraga, uz ultrazvučnu, dopler i holter dijagnostiku. U skladu sa politikom naše kuće, ove vrste programa su uvek na značajno sniženoj ceni, sa popustima od 40-80%. Za razliku od akcijskih pregleda, popust na skrining programe je stalan, dok ih god imamo u ponudi.

Sistematski pregledi, kao  i akcijski pregledi, zakazuju se isključivo određenim danima sa ograničenim brojem termina, uglavnom u popodnevnim satima, najčešće između 15 i 20h, osim subotom kada se  obaljaju u periodu između 10 i 14h

Pojedinačni pregledi u sklopu skrining programa,  jednakog su trajanja kao i pregledi van akcijskih termina plaćenim u punom iznosu. Kvalitet pregleda ostaje isti i pacijent dobija jednako vrednu uslugu ali za manje novca. Neminovan je gubitak komfora u njihovom zakazivanju. Ipak, mi trudimo da ima najmanje dva akcijska termina nedeljno kako bi izašli u susret ljudima koji te nedelje rade u određenoj smeni.  Na taj način, postižemo da npr. utorkom akcijski pregledi idu pre, a recimo petkom posle podne.

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi i skrining programi predstavljaju jedini put za unapređenje zdravstvenog stanja, kako pojedinaca tako i celokupnog društva. Težimo podizanju zdravstvene kulture u Srbiji, kako bi imali dovoljno vremena da izlečimo, a ne samo da lečimo.

U drevnoj Kini, lekari su plaćani od strane cara, prema procentu zdravih, a ne bolesnih stanovnika. Naša je misija da pratimo težnje ovih drevnih lekara.

Ponosni smo na naš rad.

Više od 10.000 obavljenih pregleda daje nam podstrek da  postavljamo standarde dobre privatne medicinske prakse.

Podelite ovaj sadržaj