Ultrazvučni pregled zgloba, mišića, tetiva
2.500,00 RSD

Ultrazvuk zgloba

Ultrazvuk zgloba se izvodi kao dopunska dijagnostika posle trаume, a nakon obavljene RTG dijagnostike koja isključuje postojanje preloma ili druge povrede kosti Takođe se obavlja i kod reumatskih i drugih bolesti zglobova. Daje dijagnostičke informacije o postojanju cisti, hematoma, otoka u burzama i zglobnim ovojnicama, tumora i sl.

ultrazvuk zgloba

Ultrazvuk mišića, tetiva i mekotkivnih struktura

Slično sa prethodnim pregledom, i ovaj ultrazvučni pregled nam daje informacije o patologiji i stanju navedenih struktura. Dodatno treba naglasiti da je ultrazvučni pregled pouzdan metod u potvrđivanju sumnje na rupturu tetive ili mišića.

Ultrazvuk zgloba, mišića, tetiva i mekih tkiva mogu obavljati radiolozi i ortopedi u sklopu svog pregleda. Za ovaj pregled nije potrebna nikakva priprema.

NAPOMENA: RTG i ultrazvuk su komplementarne dijagnostčke metode, i jedna drugu dopunjuju, a ne isključuju.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

Podelite ovaj sadržaj