Lekari

"Samo dobar čovek može da bude dobar lekar"

Carl Nothnagel, austrijski lekar

Ove reči (inače uklesane zlatnim slovima na ulazu u Bečku akademiju medicinskih nauka) predstavljaju osnovnu premisu na kojoj se bazira naša ustanova, a takođe i prvi kriterijum pri izboru naših konsultanata - specijalista. Kkriterijumi stručnosti i poštenja su skoro uvek ispunjeni samim tim što je kriterijum dobronamernosti ispunjen, budući da je  dobar čovek i lekar  posvećen svom poslu i uživa u pomaganju bolesnima lečeći i razumejući ih, a  najveća nagrada je zahvalnost pacijenta iskazana kroz osmeh, a ne kroz novac. Takav lekar posmatra pacijenta kao osobu koja traži pomoć, nikako kao još jedan radni zadatak.

Specijalističke preglede obavljaju konsultanti ordinacije, stalno zaposleni u velikim državnim klinikama (KCS, VMA, itd.). Po pravilu, za svaku specijalističku granu imamo po nekoliko konsultanata, jer svaki specijalista ima neki svoj "fah" tj. oblast u kojoj je bolji od drugih. U svemu što radimo težimo maksimumu i možda to neće biti dovoljno da Vas zadržimo kao našeg pacijenta, ali ćemo svi znati da je urađeno sve što je bilo moguće. 

pregled profesora

KARDIOLOGIJA

dr Predrag Bogdanović

VMA
zamenik načelnika Kabineta za kardiologiju 

prof. dr Vladislav Vukomanović

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić
Pedijatar kariolog, direktor Pedijatrijske klinike

dr Sergej Prijić

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić
Pedijatar kariolog

RADIOLOGIJA (ultrazvuk i dopler)

dr Oliver Radmili

Klinika za vaskularnu hirurgiju KCS

dr Jesenka Grebenarović

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica
Šef raiološke službe

dr Inoslava Sudžum

Zdravstveni centar Aranđelovac
Načelnik radiološkog odeljenja

dr Slobodan Gazikalović

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić
Šef raiološke službe

UROLOGIJA

dr Milan Šibalić

Klinika za urologiju - KBC Dr Dragiša Mišović Dedinje (u penziji)
 

dr Dejan Kojić

Klinika za urologiju - KBC Dr Dragiša Mišović Dedinje

dr Sreten Jovanović

Klinika za urologiju - KBC Dr Dragiša Mišović Dedinje
 

dr Vladimir Kojović

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić
Dečji urolog i adultni urolog
 

dr Slobodan Džambasanović

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić
Dečji urolog i dečji hirurg

PULMOLOGIJA/PNEUMOFTIZIOLOGIJA

dr Dragoljub Paunović

Internistička ordinacija "Medicus In"

dr Vesna Radulović

ATD Zvezdara

doc. dr Miodrag Vukčević

Klinika za internu medicinu KBC Zemun
Načelnik službe pulmologije sa pneumoftiziologijom

dr Milan Rodić

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić
Pedijatar pulmolog

GASTROENTEROLOGIJA

dr Dragan Kalem

Klinika za gastroenterologiju KBC Zvezdara

dr Goran Nikolić

Klinika za gastroenterologiju KBC Bežanijska Kosa

dr Dragan Prokić

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić
Načelnik odeljenja dečje gastroenterologije

PSIHIJATRIJA

dr Nenad Milojković

VMC Karaburma

dr Dubravka Kolundžić

Klinika za neurologiju VMA
 Neurolog i psihijatar

dr Svetlana Mitrović

Sertifikovani psihoterapeut

NEUROLOGIJA

dr Dubravka Kolundžić

Klinika za neurologiju VMA
 Neurolog i psihijatar

dr Danijela Barjaktarević

VMC Karaburma

dr Mirjana Stevanović

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava"

OTORINOLARINGOLOGIJA (ORL)

dr Uglješa Grgurević

Klinika za ORL VMA
 

dr Branka Mihajlović

Klinika za ORL KBC Zvezdara
 

ORTOPEDIJA

dr Radomir Radivojević

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"
 Adultni ortoped

dr Nadan Mikić

KBC Zvezdara
Adultni ortoped

dr Zoran Paunović

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić
Dečji i adultni ortoped
Podelite ovaj sadržaj