Pregled pulmologa
6.000,00 RSD

Pregled pulmologa - neophodan korak u lečenju Covid 19 infekcije

Privatna lekarska ordinacijaPregled pulmologa ili pneumoftiziologa  je pregled pluća koji obavlja specijalista jedne od prethodno navedenih grana medicine. Pulmolog je lekar specijalista interne medicine i subspecijalisa  pulmologije, dok je pneumoftiziolog specijaiste pneumoftiziologije, ali seo ovi termini koriste kao sinonimi - mada nepravilno, ali adekvatno sa aspekta polja lečenja i dijagnostike.

Zbog velikog pritiska na ove lekare tokom aktuelne pandemije Corona virusa, ovi pregledi trenutno imaju poseban režim. To se odnosi na posebne uslove u kojima se pregledi obavljaju bez mešanja sa drugim - non Covid pacijentima. To podrazumeva odvojen prostor u kojima se ovi pregledi obavljaju i gde pacijenti primaju intravensku terapiju po potrebi.

Važno je naglasiti da ukoliko sumnjate na Covid, važno je da to pomenete pri zakazivanju pregleda, kako bi mi pozvali specijaliste koji rade sa ovakvim pacijetima, tj. imaju direktno iskustvo  lečenju pacijenata zaraženih ovom infekcijom. Pregled traje oko 20-30 minuta, a po potrebi i duže.  Pregled pulmologa obuhvata uzimanje anamneze i  fizikalni pregled ("slušanje" pluća), a pacijent potom dobija terapiju i preporuku daljeg lečenja ili dodatne dijagnostike.

Najčešće tražene dodatne dijagnostičke analize ili procedure  su:

 1. Spirometrija – test plućne funkcije (ne radi se kod Covid 19 pacijenata)
 2. RTG (rendgenski) snimak pluća
 3. Laboratorijske analize krvi - KKS, LF, sedimentacija, CRP, D dimer, interleukin 6, biohemizam krvi, itd.

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled pulmologa:

oporavak od korona virusa Dr Nestorov 2

 • sumnja na izloženost virusu (zaraženi kolege ili članovi porodice, provedeno vreme sa lab. dokazanim Covid pacijentom i sl.)
 • povišena telesna temperatura nekoliko dana nakon nakon sumnjivog kontakta
 • malaksalost uz bolove u telu
 • gubitak ili promena čula mirisa i ukusa
 • kašalj (sa ili bez iskašljavanja sadržaja)
 • sviranje ili “šištanje” u grudima
 • otežano disanje, nedostatak vazduha
 • iskašljavanje krvi
 • bol, stezanje ili pritisak u grudima tokom disanja i kašlja

Poželjno je pre zakazanog pregleda uraditi RTG pluća i gorenavedene laboratorijske analize.

Šta posle pregleda?

Nakon obavljenog pregleda pulmologa ili pneumoftiziologa, pacijent dobija izveštaj sa propisanom terapijom koju može uzimati u kućnim ili ambulantnim uslovima (kod nas ili u drugoj ambulanti),  ili će biti upućen na bolničko zbrinjavanje.

 

ortopedski pregledi

Podelite ovaj sadržaj