Dopler arterija nogu sa dopler indeksima (ABI)
10.000,00 RSD

Dopler nogu sa dopler indeksimaDopler arterija nogu sa merenjem segmentnih pritisaka (Ancle-brachial index ABI) – precizna preoperativna procena perfuzije tkiva

Dopler nogu sa dopler indeksima je metoda precizne dijagnostike  oboljenja krvnih sudova. Ova oboljenja spadaju u grupu najmasovnijih oboljenja savremenog čoveka. Vaskularna oboljenja mogu imati akutni i hronični tok. Od značaja su i povrede krvnih sudova: arterija (manifestuju se hemoragijom i/ili ishemijom), vena (krvarenje) i limfatika (limforejom). Izneseni su osnovni patofiziološki mehnizmi koji uslovljavaju kliničke karakteristike vaskularnih oboljenja.

Šta predstavljaju dopler indeksi?

Dopler indeksi (DI, ABI, ASPI) su numerička mera periferne arterijske insuficijencije, vrednosti segmentnih arterijskih pritisaka. Neinvazivno testiranje, merenjem ASPI (engl. Ankle Systolic Pressure Index) – Indeks sistolnog pritiska na članku, klinički je standard za dijagnostkovanje periferne vaskularne bolesti. Prisusustvo periferne vaskularne bolesti se definiše kao ASPI manji od 0,90.

Koji je značaj dopler indeksa?

Dopler hemodinamskih indeksa IO i PI, predstavljaju doprinos u postavljanju novih kriterijuma za
procenu reverzibilno kritične i ireverzibilno kritične ishemije tkiva donjih ekstremiteta.  Na osnovu dobijenih vrednosti hemodinamskih indeksa, može se doneti odluka o primeni najsavremenijih metoda u lečenju konzervativnom terapijom prostaglandinima, transplantacijom matičnih ćelija i vaskularnim endotelnim faktorima rasta, ili doneti odluka o nivou amputacije ili primeni dilatacije
sa implatacijom stentova kao vrsti hirurškog lečenja kod kritične ishemije donjih ekstremiteta.

Pregled izvodi dr Oliver Radmili, spec. radiolog (Klinika za vaskularnu hirurgiju KCS)

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

Podelite ovaj sadržaj