Veliki kardiološki pregled
52% popusta

Veliki kardiološki pregled – proširena dijagnostika za precizniju terapiju

Veliki kardiološki pregled podrazumeva postavljanja holtera EKG ili pritiska, a nakon završene analize zakazujemo pregled kardiologa sa ultrazvukom srca. 24h holter se uvodi kao standardna dijagnostička procedura za lečenje kardioloških pacijenata, pored EKG-a i ultrazvučnog preleda. Simptomi poput „lupanja u grudima“, omaglice ili naprasnog gubljenja svesti (posebno u mlađem životnom dobu) se moraju najpre objektivizovati nošenjem holtera – EKG-a ili pritiska u zavisnosti od prirode simptoma. Umesto prvog i kontrolnog kardio-pregleda sa nošenjem holtera između njih, možete uštedeti novac, živce i vreme uz pomoć ovog kompleta pregleda.

Veliki kardiološki pregled

Veliki kardiološki pregled obuhvata:
  • 24h holter (EKG-a ili pritiska, po izboru)
  • Utrazvučni pregled srca sa doplerom
  • EKG sa analizom
  • Pregled kardiologa
  • Ekspertski izveštaj za svaki od navedenih pregleda

 Preglede vrše kardiolozi sa VMA i Dedinja

Redovna cena: 11.500,00 RSD
Cena sa popustom: 5.500,00 RSD
Ušteda: 6.000,00 RSD
Popust: 52%

Pacijent dolazi dva dana ranije zbog postavljanja holtera, Za analizu rezultata holtera potrebno nam je najmanje 24h od momenta skidanja istih. Nakon završene analize zakazujemo pregled.

Podelite ovaj sadržaj