• Braće Jerković 123A | Beograd
  • Radno vreme: Radnim danima 9-20h | Subota 9-14h | Nedelja ZATVORENO

100% Profesionalni

Etičnost i odgovornost

Stručno osoblje

Naš tim vrhinskih lekara

Savetovalište

Zadovoljni pacijenti

Kada treba otići na pregled neurologa?

Pregled neurologa

Pregled neurologa predstavlja osnovu u dijagnostici, lečenju i praćenju urođenih i stečenih poremećaja nervnog sistema koji se sastoji iz centralnog i perifernog nervnog sistema, uključujući kičmenu moždinu i mozak.

Još su stari narodi nastojali da otkriju kako čovek razmišlja, pamti, uči… Ove teme bile su predmet izučavanja naučnika i lekara i u kasnijim periodima, što je dovelo do razvoja zasebne grane medicine.

Začeci neurologije pojavili su se u 15. veku. Da bi u naredna 2 veka, zahvaljujući radovima Thomasa Willisa, Roberta Whytta, Matthewa Bailliea, Charlesa Bella, Moritza Heinricha Romberga, Williama A. Hammonda i Johna Hughlingsa Jacksona, bili postavljeni njeni temelji.

Danas, neurologija čini kompleksnu nauku koja obuhvata najsavremenije dijagnostičke metode i pristupe zasnovane na novim istraživanjima.

Kada treba otići na pregled neurologa?

Nervni sistem je najsloženiji sistem u čovekovom organizmu. On ima ulogu u prenošenju informacija od organa do mozga i nazad. Odnosno, iz mozga preko kičmene moždine ka različitim strukturama tela. Što znači da je nervni sistem zadužen za regulisanje celokupnog organizma.

Pregled neurologa

Imajući ovo u vidu svaki, pa i najmanji, znak da on ne funkcioniše normalno ne treba zanemariti. U protivnom, mogu nastati velike zdravstvene komplikacije.

Pregled neurologa je neophodan u slučaju čestih glavobolja nepoznatog uzroka, vrtoglavice, nesvestice i gubitka svesti. Zatim, kod poremećaja spavanja, problema sa pamćenjem, poremećaja govora, gutanja ili mirisa, ali i naglog poremećaja vida na jedno ili oba oka.

Neurologa treba da posete i osobe koje imaju tinitus, tj. zujanje u ušima nepoznatog porekla, kao i oni koji su primetili nestabilnost pri hodu i gubitak ravnoteže. Trnjenje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke, trnjenje jedne strane tela ili lica su sigurni znaci da vam je potreban pregled neurologa.

Bolovi u mišićima, vratu i kičmi, takođe, su simptomi koji mogu da ukažu na problem nervnog sistema. Mada i problemi prilikom mokrenja čine indikaciju za pregled neurologa, ukoliko su isključeni drugi uzroci.

Šta obuhvata pregled neurologa?

Prvi deo pregleda neurologa čini uzimanje anamneze. Na osnovu razgovora sa pacijentom doktor stiče uvid u tegobe zbog kojih se pacijent javio, kao i u prethodnu medicinsku dokumentaciju, ako ona postoji.

Nakon toga vrši se osnovna procena stanja svesti kako bi se utvrdilo da li se pacijent orijentiše u vremenu i prostoru, da li su mu oslabljene govorne funkcije, kakvo mu je pamćenje…

Poslednji deo pregleda obuhvata niz fizičkih testova. Tu spada pregled kranijalnih (moždanih) nerava, procenu funkcije, snage i tonusa mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, hoda i koordinacije pokreta.

Tek kada obavi detaljni pregled, neurolog postavlja dijagnozu i daje savet za lečenje i dodatne analize, ukoliko su one potrebne.

Da li je potrebna priprema za pregled?

Pregled neurologa je potpuno bezbolan. Ne zahteva ikakvu pripremu. Jedino što je potrebno jeste da pacijent ponese dokumentaciju o prethodnim pregledima, snimanjima i laboratorijskim rezultatima koji se tiču simptoma zbog koji se javlja neurologu.

Pregled neurologa

Lekarska ordinacija Braće Jerković, Dr Nestorov u svom timu ima vrhunske stručnjake iz oblasti neurologije. Ukoliko pregled zakažete online, putem zvaničnog sajta ordinacije, ostvarićete popust od 500 dinara!

Hi, How Can We Help You?