Nova promotivna ponuda: Sistematski kardiološki pregled

default image

Nova promotivna ponuda: Sistematski kardiološki pregled

Sistematski kardiološki pregled Naša nova promotivna ponuda: Sistematski kardiološki pregled dodata je na listu "akcija" i "skrining programa". Dodali smo je u cilju ponude objedinjene kompletne kardiološke dijagnostike, koja prethodi kardiološkom pregledu. Pacijenti po promotivnoj ceni dolaze do adekvatne i precizne kardiološke terapije, koja proističe iz prethodno upotpunjene dijagnostike. Sistematski kardiološki pregled je posebno pogodan za osobe koje dugo odlažu kardiološki pregled iako osećaju lupanje srca i imaju nestabilan arterijski pritisak.

04. 05. 2017.