Čir na dvanaestopalačnom crevu

Čir na dvanaestopalačnom crevu ili Ulcus duodeni, predstavlja ranicu na sluzokoži ovog organa. U njenom nastajanju glavnu ulogu ima želudačna kiselina. Naime, zidovi dvanestopalačnog creva imaju zaštitni sloj sluzi koji sprečava direktan kontakt sa kiselim digestivnim tečnostima. Međutim, kada pod dejstvom određenih faktora, dođe do poremećaja odbrambenih mehanizama sluzokože, zaštitni sloj se oštećuje i nastaju Read More

Podelite ovaj sadržaj