• Braće Jerković 123A | Beograd
  • Radno vreme: Radnim danima 9-20h | Subota 9-14h | Nedelja ZATVORENO

100% Profesionalni

Etičnost i odgovornost

Stručno osoblje

Naš tim vrhinskih lekara

Savetovalište

Zadovoljni pacijenti

Laboratorijska dijagnostika u lekarskoj ordinaciji Dr Nestorov

Laboratorijska dijagnostika

Laboratorijska dijagnostika je veoma bitna smernica u određivanju dijagnoze kod različitih vsta siptoma i oboljenja. Bez nje je danas nemoguće zamisliti lekarski pregled, jer ona predstavlja polaznu tačku od koje kreće svaki lekar.

Konstantni stres, nervoza i nedostatak sna koji odlikuju savremeno doba česti su uzroci raznih bolesti. Zbog toga je poslednjih godina povećana svest kod ljudi o značaju zdravog načina života. Pored fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, obavezni su i redovni lekarski pregledi, jer, na taj način bolest može da se otkrije u početnoj fazi, kada je i najveća šansa za uspešno lečenje.

Laboratorijska dijagnostika je ključni deo u pretragam, kada je skrining zdravlja u pitanju.

Prva laboratorijska dijagnostika obavljena je pre Nove ere

Još su u starom Egiptu i Mesopotamiji, lekari svoje dijagnoze zasnivali na posmatranju, ali i na ispitivanju pacijenata. Tako je najstariji poznati test sa urinom obavljen još 400. godine pre Nove ere, a zvođen je, verovali ili ne, prosipanjem urina na tlo i utvrđivanjem da li privlači insekte.

Laboratorijska dijagnostika

I sam Hipokrat, koji se smatra “ocem medicine” isticao je značaj ispitivanja telesnih tečnosti kod čoveka, te je uspeo da poveže krv u mokraći sa nepravilnim funkcionisanjem bubrega.

Sa otkrićem mikroskopa u 17. veku razvija se i laboratorijska dijagnostika. Već do sredine 1800-tih, uvedeni su laboratorijski testovi za otkrivanje tuberkuloze, kolere, tifusa i difterije. Sve ovo je uslovilo dalji napredak na ovom polju.

Laboratrijska dijagnostika – značaj

Laboratorija obuhvata pregled krvi, mokraće, sperme, stolice, briseva i pljuvačke ,kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje pacijenta. Zahvaljujući njima i na osnovu dodatnih specijalističkih pregleda, lekar može da postavi pravilnu dijagnozu ili, pak, otkloni sumnju u postojanje bolesti.

Laboratorijska dijagnostika je značajna i za praćenje toka bolesti, prognoze bolesti, kao i praćenja efikasnosti primenjene terapije.

Laboratorijska dijagnostika

Takođe, prilikom zapošljavanja, poslovi na pojedinim pozicijama, kao što su policija, vojska, vatrogasci itd, zahtevaju i laboratorijsku analizu.  Laboratorijske analize krvi mogu da budu i deo sudskih dokaza i ključni faktor u otkrivanju učinioca krivičnog dela.

Laboratorijska dijagnostika se deli u tri grupe

Prema stepenu hitnosti laboratorijska dijagnostika se deli u tri kategorije.

Pretrage prve kategorije (vrlo hitne pretrage) zahtevaju rezultate u najkraćem mogućem vremenu. Naime, u prvim minutima prilikom prijema pacijenta oni su presudni za utvrđivanje lečenja.

Pretrage druge kategorije (hitne pretrage) uključuju širok raspon pretraga čiji rezultati moraju biti na raspolaganju nakon što se završe najhitnije analize.

Pretrage treće kategorije (uslovno hitne pretrage) se vrše nakon stabilizacije pacijenta.

Lekari preporučuju da se preventivna laboratorijska dijagnostika radi na 6 meseci

Ukoliko ne postoje hronične bolesti laboratorijska dijagnostika se obavlja dva puta godišnje preventivno.

Za većinu analiza nije potrebna nikakva priprema, ipak, postoje određeni saveti kako bi rezultati bili verodostojini. Tako na primer, pre davanja krvi ne treba unositi hranu u periodu od dvanaest sati i izbegavati težak fizički napor, dok za davanje brisa ili pljuvačke nije poželjno pranje zuba.

Osnova laboratorijska dijagnostika obuhvata bihemijske analize krvi i urina.

Krvna slika uključuje:

– sedimentaciju kojom se otkrivaju zapaljenskih procesi, reumatska i maligna oboljenja, anemija,

– glukozu kojom se otkriva i prati šećerna bolest,

– bilirubine, transaminaze koji služe za otkrivanje oboljenja jetre i žučnih puteva,

– kreatinin, ureu i mokraćnu kiselinu za otkrivanja i praćenja bubrežnih oboljenja,

– kreatin kinazu kojom se određuju parametri srčanih i mišićnih funkcija,

– lipidni status koji obuhvata holesterol, trigliceride, dobri i loši holesterol,

– gvožđe, TIBC i UIBC se koriste, pre svega, za praćenje efekata terapije.

Osnovna analiza urina podrazumeva njegovu fizičko-hemijsku obradu, kao i mikroskopski pregled sedimenta urina. Time se može uočiti postojanje bakterija, gljivica, sluzi i drugih materija.

Laboratorijska dijagnostika

Lekarska ordinacija Dr Nestorov vrši usluge laboratorijske dijagnostike. Rezultati hematoloških i biohemijskih analiza gotovi su istog dana, mikrobioloških analiza nakon 3 dana.

Kvalitet i brzina usluge je nešto po čemu smo prepoznatljivi.

Hi, How Can We Help You?