Pedijatrijski pregledi

Pedijatrijski pregledi se umnogome razlikuje od pregleda odraslih. Deca nisu kao odrasli i postoje značajne razlike u simptomima bolesti, pristupu i načinu lečenja. U ovom blogu lekarska ordinacija Dr Nestorov će vam ukazati na značajne razlike, opšte principe i kratak pregled pedijatrijskog pregleda u različitim starosnim grupama. Pedijatrijski pregledi – ciljevi i svrhe ispitivanja deteta Read More

Podelite ovaj sadržaj

Kardioloski pregled Beograd – simptomi kao razlog za uzbunu

Kardioloski pregled Beograd će u ovom blogu pokušati da vas upozna sa faktorima rizika i značaju redovnog kardiloškog pregleda. Pažljiva i detaljna klinička procena je neophodna kako bi se utvrdio uzrok srčanih smetnji, kao i ozbiljnost simptoma, izbegle nepotrebne pretrage i rizik od kardiovaskularnih bolesti i kardiomiopatije. Kardioloski pregled Beograd navodi simptome za uzbunu   Read More

Podelite ovaj sadržaj

Ultrazvuk kao sastavni deo medicinske prakse

Ultrazvuk je danas sveprisutan u medicini i bitan je deo medicinske prakse. Sastoji se od transduktora, koji se postavlja direktno na površinu tela. Kada zvučni talasi iz sonde dođu do željenog organa, pretvaraju se u sliku, koja se direktno manifestuje na ekranu. Široko je primenjiv u dijagnostici kod mnogih vrsta medicinskih stanja, kao i proceni Read More

Podelite ovaj sadržaj

Kolonoskopski pregled

Kolonoskopski pregled bi trebala da uradi svaka osoba starosne dobi preko pedeset godina. Kako godine prolaze, rizici za pojedina oboljenja su u porastu, zato je neophodno da o svom zdravlju mislimo na vreme. Preventiva je najbolji put ka izlečenju i očuvanju zdravog tela. Kolonoskopski pregled je vrsta endoskopskog pregleda, kojim je moguće sa preciznošću utvrditi Read More

Podelite ovaj sadržaj