ENGLISH
USLUGE
AKCIJE
DR NESTOROV
KAKO NAS NAĆI?
SKRINING PROGRAMI
SPEC. PREGLEDI
UZ PREGLEDI

1.200,00 RSD Opšti lekarski pregled

Po pravilu, prvi pregled pacijenta, koji obavlja Dr M. Nestorov. Podrazumeva opšti pregled (anamneza, inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija), merenje krvnog pritiska, a po potrebi i dopunske analize, kao što su EKG analiza, laboratorijske pretrage i ciljani ultrazvučni pregled. Nakon ovog pregleda, pacijentu se po potrebi zakazuje kontrolni ili specijalistički pregled.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

2.500,00 RSD Specijalistički pregled

Kako bi smo pacijentima omogućili pun tretman, sklopili smo ugovore sa velikim brojem specijalista različitih oblasti medicine, kao što su pulmologija, otorinolaringologija, kardiologija, radiologija, neuropsihijatrija, urologija, gastroenterologija itd. Svi specijalisti sa kojima sarađujemo su dobri lekari i dobri ljudi, što nam je posebno važno budući da je to deo naše dugoročne vizije. Specijalistički pregledi se zakazuju putem telefona ili e-maila, nekoliko dana unapred, u dogovoru sa Vama.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

3.000,00 RSD Posebni specijalistički pregledi

U posebne specijalističke preglede spadaju pregled urologa, vaskularnog hirurga, ortopeda, hematologa, ultrazvučni pregledi za decu, i neki specifični pregledi. Poželjno je raspitati se telefonom za više informacija.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

3.500,00 - 6.000,00 RSD Specijalistički pregled profesora / docenta

U osnovi specijalistički pregled, izveden od strane univerzitetskih profesora ili docenata, i predstavljaju dodatnu opciju za pacijente koji takve preglede žele. Iako je svaki specijalista koji vrši preglede u ovoj ordinaciji pažljivo odabran u cilju postizanja najvišeg kvaliteta lečenja, univerzitetski radnici daju posebnu garanciju svojim imenom i zvanjem.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

800,00 RSD Kontrolni pregled/konsultacija

Pod kontrolnim pregledom se podrazumeva opšti lekarski pregled unutar mesec dana od prvog pregleda. Kontrolni opšti pregled unutar nedelju dana je besplatan, a nakon više od mesec dana, cena kontrolnog pregleda je ista kao cena osnovnog pregleda. Specijalistički kontrolni pregledi imaju punu cenu bez obzira na proteklo vreme od prvog pregleda, osim ukoliko se ta cena drugačije odredi u dogovoru sa nama, prilikom prvog pregleda.

Pod konsultacijom se podrazumeva iscrpni razgovor i savetovanje sa lekarom opšte prekse, koji uključuje tumačenje donete medicinske dokumentacije (EKG, lab. analize, spirometrija, RTG snimci i sl.), bez pisanja lekarskog izvešaja. Konsultacije sa specijalistima se organizuju i naplaćuju po posebnoj proceduri, za više informacija kontaktirajte nas telefonom ili putem e-maila.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

600,00 RSD EKG sa analizom

Srcem prolazi srčani impuls koji se širi u tkiva oko srca. Mali deo tih struja dolazi do kože, gde izaziva razlike potencijala, koje beleže elektrode postavljene na koži. EKG snima 12 odvoda koji predstavljaju razliku električnih potencijala između elektroda postavljenih na telo. U zavisnosti od stanja srčanih ćelija varira i elektrokardiografski zapis. Na primer, deo srca pogođen ishemijom ili infarktom ne sprovodi strujne impulse na isti način kao zdravo tkivo, i to je moguće registrovati EKG-om. Na sličan način možemo otkriti aritmije i njihovo ishodište. EKG u suštini predstavlja prosto, jevtino, a veoma moćno dijagnostičko pomagalo u svakodnevnom radu lekara raznih profila.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

3.000-4.500,00 RSD Kućna poseta

Kućne posete mogu biti optimalno rešenje ukoliko pacijent nije u stanju da dođe u ordinaciju, ili zahteva lečenje u svom domu. U posetu može doći lekar opšte medicine, specijalista ili/i medicinska sestra ili tehničar, u skladu sa patologijom pacijenta, a što se odslikava i na cenu ove usluge. Od dijagnostičkih metoda u kućnim uslovima na raspolaganju su nam portabilni EKG i spirometar.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

5.000,00 RSD Kompletan kardiološki pregled sa ultrazvukom srca i EKG-om

Ovaj pregled se izdvaja od ostalih specijalističkih pregleda po tome što osim fizikalnog pregleda i merenja arterijskog krvnog pritiska, uvek podrazumeva i elektrokardiogram (EKG), a često i ultrazvučni pregled srca sa kolor doplerom. Kako bi približili pacijentima svu neophodnu dijagnostiku, pregled u celini ima nižu cenu nego zbir cena svake od navedenih usluga. Ovim pregledom dijagnostikuje se eventualno prisustvo kardiološkog oboljenja (povišen krvni pritisak, angina pektoris, poremećaji srčanog ritma itd.) i procenjuje rizik od njegovog nastanka. Preventivni pregled bi trebalo da urade osobe koje planiraju bavljenje nekim sportom, kao i osobe opterećene porodičnim nasleđem kardiovaskularnih bolesti. Pregled obaljaju internisti, kardiolozi, a na zahtev pacijenta i univerzitetski profesori ili docenti.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

3.500,00 RSD Holter EKG / pritiska tokom 24h

Holter EKG, holter monitoring, EKG holter, dinamička elektrokardiografija - je posebna, neinvazivna dijagnostička metoda za registraciju elektrokardiograma (EKG) i praćenja rada srca u dužem vremenskom periodu (najčešće od 24 do 48 časa a prema potrebi i 5-7 dana) uz pomoć, malog prenosnog aparata (holter EKG) koji sa sobom nosi pacijent u toku dnevno-noćnih aktivnosti. Primenom holter EKG, lekar stiče objektivni uvid u stanje srčanog mišića i njegov rad, u toku dužeg vremenskog perioda, u realnom životu, za vreme obavljanja svakodnevnih aktivnosti pacijenta, što može biti od izuzetne koristi kod utvrđivanje određenih srčanih poremećaja i određivanje daljeg ispitivanja ili lečenja. Slično prethodnom, holter pritiska (holter TA) beleži pritisak tokom najčešće 24-48h, ili duže.Tokom perioda od 24 sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana na svakih pola sata i tokom noći na svakih sat vremena manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji registruje aparat. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi dnevnik aktivnosti. Nakon 24h aparat se skida i kardiolog čita rezultate. Na osnovu zabeleženih podataka dobijamo uvid u dnevne varijacije pritiska.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

2.000,00 RSD Ultrazvučni pregled vrata

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde daje nam uvid u njenu veličinu, strukturu tkiva kao i eventualno postojanje nodusa i cističnih formacija. Tokom ovog pregleda može se utvrditi i eventualno uvećanje paratiroidnih i pljuvačnih žlezda. Takođe, u istom aktu se ispituje i opisuje stanje velikih krvnih sudova vrata – karotidnih arterija i jugularnih vena, bez dodatne nadoknade. Pregled je neinvazivan, bez zračenja i ne zahteva nikakvu pripremu bolesnika.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

2.500,00 RSD Ultrazvučni pregled abdomena

Ultrasonografija abdomena, odnosno ultrazvučni pregled stomaka, koristi se za dijagnostiku oboljenja solidnih organa u stomaku kao što su jetra, žučna kesa, pankreas, abdominalna aorta, nadbubrežne žlezde, bubrezi, mokraćna bešika i prostata. Ovim pregledom se može utvrditi veličina i struktura organa, postojanje cista, tumora, kamenaca itd. Za izvođenje ovog pregleda potrebno je da bolesnik preskoči prethodni obrok, a kod gojaznih pacijenata ponekad je potrebna i primena laksativa (sredstava za čišćenje creva). Na pregled je poželjno doći sa punom mokraćnom bešikom.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

2.500,00 RSD Ultrazvučni pregled srca

Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. „Color-doppler“ tehnika omogućava funkcionalnu dijagnostiku, proizvodeći vizuelizaciju toka krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove, a na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja značajno preciznija. Metoda je neinvazivna, bezbolna, pre pregleda nije neophodna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

2.500,00 RSD Ultrazvučni pregled dojke

Imajući u vidu odličnu prognozu rano otkrivenih tumora dojke, ultrazvuk dojki i pazušnih regija (uključujući i dojke sa silikonskim implantima) je izuzetno važan pregled koji treba raditi barem jedanput godišnje. Pregled pazušnih jama je takođe značajan segment pregleda jer se često uvećani limfni čvorovi pojave u ovom predelu i usmeravaju dalji dijagnostički i terapijski tok. Ultrazvuk dojki je efikasan, neškodljiv, bezbolan, te se preporučuje od početka reproduktivnog perioda života. Ultrazvuk dojki sa velikom preciznošću diferencira maligne od benignih promena.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

2.500-4.000,00 RSD Ginekološki ultrazvuk abdominalnom sondom

Lekarska ordinacija DR NESTOROV se ne bavi klasičnim ginekološkim pregledima i procedurama, osim kada je u pitanju utvrđivanje ili praćenje trudnoće. Ekspertski pregled se naplaćuje 4.000 dinara, dok je redovni UZ pregled 2.500. Preglede obavljaju ginekolozi sa GAK KCS i VMA.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

2.000,00 RSD Ultrazvuk male karlice (urološki)

Ultrazvučni pregled koji najčešće sprovode urolozi izolovano ili u sklopu urološkog pregleda, ili eventualno radiolozi. Podrazumeva pregled genitourinarnog trakta (bubrezi, ureteri, mokr. bešika, materica, jajovodi i jajnici/prostata). Za pregled male karlice potrebno je da se na pregled dođe sa punom mokraćnom bešikom.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

3.000,00 RSD Dopler krvnih sudova jedne regije

Doplerov efekat, iskorišćen je kao nadogradnja klasične ultrazvučne dijagnostike, koji je omogućio jasno odvajanje toka krvi kroz krvne sudove od samog tkiva koje se posmatra. Kasnije unapređenje je omogućilo da se u prikazu različito boji dolazna od odlazne krvne struje, dajući mogućnost raspoznavanja arterija od vena, i odomaćen naziv ’kolor-dopler’ Njegova najveća primena je u ultrazvučnom pregledu srca i vaskularnih struktura: krvnih sudova vrata, glave, ruku ili nogu. Ovom metodom se mogu otkriti suženja i proširenja krvnih sudova, naslage ili plakovi arterija, tromboza (delimično ili potpuno zapušenje ugruškom krvi) i varikoziteti (proširenja) vena. Primenom PW (pulse wave) i CW (continous wave) doplera može se egzaktno odrediti stepen proširenja ili suženja. Kao i sve ostale ultrazvučne metode, i dopler je neinvazivan i bezbedan, budući da nema primene nikakvog zračenja. Pregled se tarifira po regiji, npr. ruka, noga, vrat itd.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

3.500,00 RSD Psihijatrijski pregled

Psihijatrijski pregled je razgovor klijenta i terapeuta u trajanju od 45 minuta, a tokom kojeg se definišu tegobe zbog kojih klijent traži stručnu pomoć. Osim upoznavanja s problemom klijenta, terapeut procenjuje i ličnost klijenta tj. njegove mehanizme obrane protiv stresa, načine ophođenja s drugima, kvalitet odnosa s važnim ljudima u životu, kvalitet svakodnevnog funkcionisanja i dr. Tom prilikom zajednički se dogovaraju o odabiru najpovoljnije terapije. Često je potrebno obaviti više od jednog (najčešće tri) uvodna razgovora kako bi se dobio dobar uvid u klijentove teškoće i podlogu koja ih uzrokuje, a takođe kako bi obe strane mogle osetiti mogu li zajednički raditi (budući da svaki terapeut ne odgovara svakom klijentu, a i obratno). Svaki prvi razgovor ne vodi nužno u neki vid terapije. Ponekad se radi samo o konsultaciji i potrebi klijenta da dozna više o nekim svojim teškoćama, o problemima koje ima njemu bliska osoba ili želi savet vezano za neke trenutne teškoće.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

1.500,00 RSD Ispiranje ušiju

Usled civilizacijske navike, a suproto preporukama ušnih lekara, štapićima za čišćenje ušiju sabijamo cerumen (ušni vosak) unutar ušnog kanala, i vremenom ga u potpunosti začepimo. Ispiranje ušiju je delotvorna metodačišćenja ušnog kanaa, ali zbog opasnosti od povrede bubne opne i centra za ravnotežu, neophodno je prethodno obaviti ORL pregled.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

2.000,00 RSD Spirometrija

Spirometrija predstavlja funkcijsko ispitivanje pluća i disajnih puteva, i nezaobilazan je deo pulmološkog pregleda, i može se obaviti i izolovano. U kombinaciji sa pulmološkim pregledom, cena je 1.500,00, tako da pregled sa spirometrijom košta 4.000,00 RSD.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

1.000,00 RSD Davanje injekcije u ordinaciji

Navedena cena se odnosi na jednokratno davanje injekcije. Cena se umanjuje ukoliko pacijent treba da primi više injekcija, u skladu sa njihovim brojem.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

1.500,00 RSD Promena/plasiranje katetera u ordinaciji

Cena uključuje sam postupak, ali ne i kateter, koji je pacijent obavezan da donese sam. Takođe, pacijent preuzima odgovornost u izboru kvaliteta (silikonski ili običan) i veličine katetera, u skladu sa preporukom lekara specijaliste.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

800,00-1.500,00 RSD Previjanje

U zavisnosti od veličine i stanja rane ili regije koja se previja, zavisi i složenost postupka i potrebno vreme, a samim tim i cena previjanja. Zavojni materjal (zavoji, gaze, komprese) donosi pacijent, ili ih refundira - u slučaju hitnih intervencija. Umanjenje cene je uobičajeno za više intervencija.

ZAKAŽI TELEFONOM

ZAKAŽI EMAIL-om

Dr Nestorov
Vojvode Vlahovića 2
(011) 396-0659
(060) 619-3228
m.nestorov@drnestorov.rs